Boplikten på Veierland

Tilfeldige sammentreff

red 2

Boplikten på Veierland
Jeg må dessverre enda en gang helt tilbake til bopliktsaken på veierland. Først et par sitater fra ordfører og varaordfører fra tiden før boplikten ble fjernet.

(Bjørn Kåre Sevik — FrP — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Å gå inn for å avvikle boplikten uten en ny folkeavstemning, synes vi er feil, sier Fremskrittspartiets Bjørn Kåre Sevik.

(Bjørn Kåre Sevik — FrP — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) Selv om folkeavstemninger ikke er bindende for kommunestyret, har Sevik ingen planer om å heve seg over folkets mening.

(Roar Jonstang — Høyre — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Det er ikke lenge siden vi hadde en folkeavstemning og vi respekterer den beslutningen. Jeg vil ikke ta initiativ i denne saken hvis ikke andre gjør det, sier Jonstang.

FrPs program fastslår at FrP alltid skal følge resultatet av en folkeavstemning. Og at det som er besluttet etter en folkeavstemning kun kan omgjøres etter en ny folkeavstemning.

Så fikk Trond Ramski (sentral i FrP Tønsberg) problemer med boplikten på en eiendom han kjøpte nord på Veierland. Han engasjerer seg i bopliktsaken. Kort etter hever Sevik seg over folkets mening, Jonstang respekterer ikke lenger folkeavstemningen og boplikten fjernes på Veierland.

Jeg synes også at det er på sin plass å nevne at før kommunevalget i 2011 var det flertall i kommunestyre for å beholde boplikten på Veierland. Sevik/Jonstang tok derfor initiativ til en avtale med Veierland vel og Bosted Veierland om å lage en kommunedelplan for Veierland. Denne skulle blant annet behandle virkningene av boplikt. Dermed unngikk FrP/Høyre en avstemning om boplikt i kommunestyret før valget.

På første møte etter kommunevalget går de borgerlige bort fra avtalen og fjerner boplikten. Dette var mulig fordi Høyre i mellomtiden hadde fått inn et punkt om fjerning av boplikt i sitt partiprogram og dermed kunne benytte partipisken for å få flertall. De trengte ikke lenger noen kommunedelplan.

Parkeringen på Tenvik
Veierland garasjesameie har garasjer på Tenvik. Som alle andre sameier har dette sameie vedtekter og styre.

Et av punktene i vedtektene fastslår at garasjene er forbeholdt fastboende på Veierland. Trond Ramski kjøper en garasje fra en Veierlending. Han er ikke bosatt på Veierland. Styret reagerer selvfølgelig på dette og det ender med at garasjesameiet må gå rettens vei.

Det utrolige er at Nøtterøy Høyre og FrP forsøker å presse garasjesameie til å endre vedtektene. Dette skjer ved vedtak i kommunestyre og formannskap. Først etter at Fylkesmannen har fastslått at kommunestyrets vedtak var ulovlig gir de seg.

Østre bro
Så kommer vedtaket i om at FrP snur i saken om parallellbro til dagens klaffebro. Det slår meg at kanskje Trond Ramski er involvert her også. Og jammen. Han er involvert. Han er engasjert i områdene som vil bli båndlagt med parallellbroforslaget.

Korrupsjon
Jeg vet ikke om vennetjenester i politikken er korrupsjon. Jeg kan ikke engang påstå at det i dette tilfellet er snakk om vennetjenester. Det kan jo være helt tilfeldig.

Men jeg vet at dersom det er snakk om vennetjenester så er det veldig uheldig for innbyggere i Tønsberg og Nøtterøy. For ikke å snakke om fastboende på Veierland der folketallet nå synker med bortimot 10 pr år.

Dersom vennetjenester er forbudt er det kanskje noen som burde kikke nærmere på disse tilfeldighetene. Om ikke annet så for å stoppe rykter om korrupsjon.