Demokratiets vilkår

Demokratiets vilkår

red 2

a_democracy
Jeg er ikke allverdens opptatt av om Nøtterøys nye bro kommer her, der eller ikke i det hele tatt. Jeg er av de heldige som slipper å reise til fastlandet hver eneste dag og klarer ikke hisse meg opp om jeg blir sittende et kvarter i kø 4 - 5 ganger i året.

Det som bekymrer meg er demokratiets vilkår i distriktet.

Boplikten på Veierland
Det begynte med boplikten på Veierland. Først folkeavstemning der folket ville ha boplikt. Et resultat alle partier lovet å respektere. Så ville man fjerne boplikten uten folkeavstemning, men det viste seg å være flertall i kommunestyret for å beholde boplikten. Da fikk man utsatt dette til etter valget ved å love kommunedelplan for Veierland. Løftet ble brutt ved første anledning etter valget og i mellomtiden hadde høyre fått fjerning av boplikt inn i programmet og kunne bruke partipisken. Alt skjer etter at ledende politikere i de største partiene har lovt ikke å fjerne boplikten.

Broene til Nøtterøy
Her ser man de samme holdninger. Først går politikerne ut offentlig og lover demokratiske prosesser. «Folk flest» oppfordres til å komme med sine meninger. De uttaler at det ikke er nødvendig med folkeavstemning da det finnes andre måter å lodde stemninger på.

Når det så viser seg at folks meninger ikke samstemmer med politikernes egne da skifter argumentasjonen. Da skal politikerne ta ansvar. De vil si: ikke bry seg om hva folk mener. Folks uttalte meninger betyr ikke noe som helst!

Det å velge plassering av en slik broforbindelse er komplisert. Selv sa jeg opp en fin jobb i Sandefjord for noen år siden da jeg syntes det var tungvindt å kjøre om Tønsberg. Dengang var det åpenbart at for meg ville Vestfjorden vært den beste løsning. I dag? Ikke så viktig for meg, men det er slike ting som «folk flest» legger vekt på.

Kommunesammenslåing
Hvorfor har vi kommuner, eller enda viktigere; hvorfor har vi kommunestyrer?

Når vi leser politikernes argumentasjon for og i mot kommunesammenslåinger skulle en tro at kommunene først og fremst er administrative sentra. Det er de ikke. De er først og fremst et demokratisk virkemiddel. Det er vår viktigste lokaldemokratiske institusjon. Det er her vi skal stemme inn folk vi kjenner. Folk vi kan stå inne for både politisk og moralsk. Så skal vi skusle bort dette for å få mer effektiv renovasjon?

Det kan godt hende det er riktig at mange oppgaver som ligger under kommune bør overføres til fylkeskommune eller stat, men det er ikke noe argument for å endre kommunestrukturen.

Slår man sammen alle kommunene i Vestfold så kan jo flertallet bestemme at vi ikke trenger bro til Tjøme. Jada, jeg vet det ikke vil skje, men det var sånn boplikten på Veierland ble borte. Storkommunen bestemte at den lille bygda ikke trengte boplikt.

Kanskje burde vi ha mindre kommuner med færre oppgaver?

Demokrati
Demokrati betyr folkestyre. Det er folket som skal bestemme hvilken politikk som skal føres. Dette er det aller viktigste ved demokratiet. Det later til at mange politikere tror noe annet. At folk skal velge politikere som i sin tur skal bestemme hvilken politikk som skal føres. Det er feil. Demokrati er folkestyre. Har du ikke folkestyre så har vi ikke demokrati.

Det vi har hos oss er et representativt demokrati. Vi velger politikere som skal styre på våre vegne. Det later til at stadig flere politikere mener at når de er valgt så skal de styre på egne vegne. Det er farlig. Farlig fordi vi da ikke lenger har demokrati.

Dessverre er det slik at mangel på demokrati gjør det mer legitimt å handle på egenhånd. Derfor er det slik at manglende demokrati bekymrer meg.


Pasted Graphic 1
Foto
Arne Torgersen. Studieveileder og byggmester

Premiering
Det som er mest skremmende, i alle fall for oss som bor på Veierland, er at de som startet jobben med å fjerne boplikten på Trond Ramskis eiendom på Veierland premieres helt åpenlyst. Trond Ramski en av landets mest vellykkede eiendomsbaroner. Han er dessuten en sentral person i Tønsberg FrP.

Tone Torgersen, Arne Torgersen og Bjørn Eilertsen var alle med i Bolyst-ledelsen for å fjerne boplikten. Alle har dessuten arbeidet hardt mot garasjesameiet og Veierland vel for at Trond Ramski overtok en garasje på Tenvik utenom ventelister og i strid med garasjesameiets vedtekter. Det gikk så langt at kommunestyret fattet et ulovlig vedtak for at Ramski skulle få beholde garasjen (senere omgjort av fylkesmannen).

Nå har disse tre fått sentrale verv i Nøtterøy FrP´s styre. Tone Torgersen formann, Arne Torgersen som studieleder og Bjørn Eilertsen som vara.