Klage til PFU

Klage til PFU

red 2


Med dette innlegget vil vi vise at vi er akkurat like selvopptatte og navlebeskuende som våre større brødre og søstre. Vi kan hvis vi vil! Vi er innklaget til PFU --- Pressens Faglige Utvalg.

Veierlendingen — Lokalavisa
Når du klager et lite medium inn for PFU så må du på en måte blåse mediet opp. Det er lett å fristes til å fremstille det som noe mer enn det det virkelig er. Slik er Veierlendingen beskrevet i klagebrevet.

Informasjon om innklaget medium/redaksjon:
NAVN: Veierlendingen – Bosted Veierland, v/ansvarlig redaktør Bjørn Arve Iversen

Veierlendingen er en lokalavis på øya Veierland, og har kommet ut siden 1989. Den publiserer relevant informasjon i reportasjeform som berører alle bolig- og hytte-eiere på øya, og nyter tillit og troverdighet, som en avis som har påtatt seg ansvaret med å spre relevant samfunnsnyttig informasjon. Papiravisen har kommet ut i ulike intervaller, mens nettavisen publiserer jevnt over hele året. Nettavisen er offentlig og kan leses av alle.

Så mye skryt har vi aldri fått. Hva kan jeg si? Dersom det er slik våre motstandere ser oss, hva da med våre venner? Det er ikke til å unngå at vi blir høye på pæra og gjør nye bommerter.

Et par faktafeil er det jo her. Veierlendingen har ikke noe med Bosted Veierland å gjøre og avisa er ikke åpen for alle. Saksbehandler var nok litt overrasket da han fant ut at han måtte ha brukernavn og passord for å komme inn i en avis som var åpen for alle. Han fikk brukernavn og passord.

En blir ikke kriminell av å være uenige med garasjesameie
I artikkelen «Ramski og garasjesameie» byttet jeg om to navn. Jeg skrev Bente Jørgensen (Bjørn Eilertsen kone) i steden for Bente Hobæk. Jeg skrev med andre ord feil navn. Jeg går ikke inn på alvoret i en slik forveksling. Det tar PFU seg av.

Når Bjørn Eilertsen (Bente Jørgensen mann) skriver: «Her kommer du med grove beskyldninger mot min kone, Bente Jørgensen…» så synes vi det er på sin plass å si at vi ikke deler hans oppfatning av alvoret i det Bente Hobæk har gjort. Hun har solgt en garasje. Den saken vil bli avgjort i retten — selv om hun skulle tape den saken så ligger det ikke noe kriminelt i det. Hun har i verste fall tapt en tvistesak.

Da er det er langt mer alvorlig at et mindretall som ikke klarte å få støtte for sin sak i garasjesameiet, i etterkant går til kommunen og forsøker å få hjelp derfra til å tvinge sine holdninger på sine medsameiere. Det synes vi er svært illojalt.

Lojalitet
En lojal venn er verd ti tusen slektninger sa Euripides (gresk dikter 480 – 406 f.Kr.)

Screenshot 17-03-13 17:37