Bolyst og Ramski sikres parkering

Parkeringsplasser for partivennene

red 2

funny-parking-notes-6
5. mars var parkeringen på Tenvik oppe til behandling i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk. Vi har jo tidligere vært inne på at Høyre og FrP med nebb og klør prøver å sikre Trond Ramski og sine venner i Bolyst garasje- og parkeringsplasser. Det gikk så langt at kommunestyre vedtok endringer i det private garasjesameiets vedtekter — vedtaket ble erklært ugyldig av fylkesmannen.

Rådmannens innstilling
Her er rådmannens innstilling til hovedutvalget:

______________________

Punkt 1. Fastboende på Veierland som ikke leier garasjeplass av Veierland garasjesameie i Tenvik kan leie reservert parkeringsplass av kommunen, leiepris kr 1500 pr. år på
gbr. nr 89/105 i Tenvik.

Punkt 2. Fastboende på Veierland som har 2 biler kan etter søknad tildeles et parkeringskort på ikke reservert plass for bil nr 2 som er registret på fastboende på samme
boligadresse. Pris kr 1500 pr. år.

Punkt 3. Leie for parkeringsplass reguleres i hht. konsumprisindeks.

Punkt 4. Administrasjonen bes utrede kostnadene ved opparbeidelse av ny parkering både i Kjøpmannskjær og i Tenvik og fremme sak til formannskapet før det tas stilling til
eventuell utbygging av nye parkeringsplasser her.

______________________

Dette er et forslag de fleste Veierlendinger og hytte-eiere kan leve med selv om det er behov som ikke tilfredsstilles. Så som at sommergjester ikke får noen leieordning og at familier der to eller fler er i jobb ikke sikres plass.

Problemet for FrP og Høyre er at her sikres ikke Trond Ramski (som har helårsbolig, men ikke er fastboende) noen plass. Bolystere som vil selge huset sitt som sommerbolig kan heller ikke selge med parkeringsplass.

Vedtak i hovedutvalg
Slik ble vedtaket i hovedutvalget:
______________________

Punkt 1. Bolighus som ikke har garasjeplass i Tenvik kan leie reservert parkeringsplass av kommunen, pluss ett frikort som kan benyttes på ikke reservert parkeringsplass. Leiepris
kr. 1 500,-.

Punkt 2. Næringsdrivende med registrert firmaadresse på Veierland kan tildeles ett parkeringskort etter søknad, pris kr. 1 500,- for reservert plass.

Punkt 3. De som har garasje i anlegget i Tenvik uten mulighet for oppstilling foran egen garasje kan tildeles et frikort som kan benyttes på ikke reservert plass.

Punkt 4. Leie for parkeringsplass reguleres i hht. konsumprisindeksen.

Punkt 5. Administrasjonen bes utrede kostnadene ved opparbeidelse av ny parkering både i Kjøpmannskjær og i Tenvik og fremme sak til formannskapet før det tas stilling til
eventuell utbygging av nye parkeringsplasser.

______________________

Reglene er nå slik at Trond Ramski kan få parkeringsplass. Bolystere som vil selge til sommergjester kan selge med parkeringsplass. Og, ja, det er næringsdrivende i bolystgruppen som kan nyte godt av punkt 2.

En må kunne si at det er spesielt å vedta at et bolighus kan leie parkeringsplass.

Dette vedtaket er en katastrofe for hytteeiere og fastboende som leier bolig. Disse gruppene må nå kjempe om, potensielt, langt færre frie plasser enn i dag. Det er 47 firma registrert på Veierland i dag og det er mer enn 35 bolighus som benyttes som hytte. Disse kan i verste fall legge beslag på 77 nye reserverte plasser. Dessuten blir det slik at bolighusene også får et frikort — dermed er det ikke usannsynlig at de med bolighus og frikort benytter en ureservert frikortplass når de parkerer. Dermed har de en ledig reservert plass i tilfelle de får gjester.

Min anbefaling til hytteeiere, om dette går gjennom i kommunestyret, er å ta kontakt med firmaer på Veierland og forsøke å få leid plass gjennom dem.