Dugnad på Båsløkka

Vårdugnad i Tangen bryggesameie
Jan Slungaard • Styremedlem • tlf. 930 05 266

Innlegget er noe omskrevet — etter avtale med Jan Slungaard — da enkelte opplysninger var beregnet på intern bruk i foreningen.


For ordens skyld følger en liten oppsummeringsrapport slik at de som ikke hadde anledning til å delta på dugnaden også blir informert.

Tangen_Bryggesameie_-_Vårdugnad_mai_2018-kopi
Bryggeanlegget — © 2018 Jan Slungaard

Undertegnede orienterte kort om status vedrørende «styre og stell» i Bryggesameiet.

Ettersom mange sameiere var samlet, ble det også gitt anledning til å komme med ytringer/synspunkter/ønsker vedrørende «driften» og prioriteringer fremover.

Bryggeanlegget synes å ha tålt vinteren rimelig bra. Badetrappen på den kommunale badeplassen har slitt seg og var «fortøyd» utenfor båthuset til Karoline Enersen. Dette er en kommunal badetrapp og Bjørn Arve Iversen har tatt kontakt med kommunen (Færder kommune fra 2018) og orientert dem om saken. Foreløpig er det ikke gitt noen tilbakemelding, men Bjørn Arve følger opp overfor kommunen. Til orientering ble badetrappen reparert på dugnaden og montert på ny. Forhåpentligvis kan den fungere denne sommeren. På sikt må det en ny badetrapp på plass (og fortrinnsvis en som kan svinges opp/heves om vinteren).

Følg_opp__20_meldinger_
Badetrappen som må byttes — © 2018 Jan Slungaard

Flere sameiere mener at man etter noen års drift med gjeldende vedtekter må foreta en gjennomgang med tanke på en mer vennlig/imøtekommende holdning overfor alle brukere av bryggeanlegget. Det bør for eksempel ikke være tvil om at det er tillatt med fisking. Noen mener også at man burde vise at man setter pris på «gjester» (i et kontrollert omfang?) og legge forholdene til rette for at disse skal bli behandlet på en vennlig måte. Et tips i denne anledning er å kikke litt på reglementet som er slått opp på brygga på Engø. Forutsetningen må selvsagt være at man ikke hindrer den ordinære båttrafikken av sameiere ut og inn av bryggeanlegget.

Redningsbøye som er lagt rundt lysstolpe på bølgebryter lengst mot nord foreslås montert på et enkelt oppheng (trykkimpregnert?) som muligens kan festes til føringskanten på betongflyteren.

Ny badetrapp på enden av øst/vest bølgebryter må anskaffes.

Sameierne oppfordres til å benytte «strekkfisker» på fortøyningstauene slik at man sikrer en mest mulig skånsom behandling av utliggere (unngå «rykk og napp»).

Fra styret og kasserer er det også en oppfordring om at bryggeplassoverdragelser må meldes til styret og kasserer (Bjørn Arve Iversen) slik at innkreving av årsavgift m.m. blir sendt til korrekt mottaker. Det er ikke tilfredsstillende at innbetalinger uteblir fordi de er sendt til feil person/adresse. Det er derfor viktig at alle sørger for å informere om eventuelt nye e-postadresser slik at vi unngår unødig irritasjon over at medlemmer ikke responderer på e-posthenvendelser. Pr i dag er det 2 overdragelser som må ordnes opp i. Fint om de det gjelder tar direkte kontakt med kasserer Bjørn Arve Iversen (tlf. 467 48 525, e-post: baiversen@mac.com) og gjør opp for seg.

Styret bør vurdere å sette opp en vedlikeholds-/driftsplan slik at man har best mulig oversikt over kommende vedlikeholdsarbeider (årlig oppfølging fra bryggeleverandør og egne kontrolloppgaver)

Det ble for noen år siden satt opp en rotasjonsliste for tildeling av fremtidige styreverv blant sameierne. Det stilles spørsmål ved om dette fortsatt er en egnet form for å rekruttere medlemmer til styret. Punktet foreslås tatt opp til behandling på årsmøtet.

Tidspunkt for årsmøte er fortsatt ikke bestemt (slutten av juni eller begynnelsen av juli), men styret vil komme tilbake med informasjon om tidspunkt. Dersom det er andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, er det fint hvis dette meldes inn i god tid.

Til orientering ble følgende oppgaver utført på gårsdagens vårdugnad:

 • kosting/blåsing/rengjøring av betongdekker
 • beising av landgang mellom bølgebrytere
 • demontering av ødelagt badebrygge på øst/vest bølgebryter
 • oppmerking av (fall)kant mot fergerampen med orange spray
 • «snublekanten» som følge av setning mellom indre og ytre betongbrygge er tidligere skjært ned med betongsag
 • beising av 2 stk. sittegrupper
 • vasking av ventebod
 • rydding av plass for trillebårparkering (bak båthuset til Karoline Enersen)
 • reparasjon av badetrapp som har slitt seg i løpet av vinteren (kuttet råtne trinn, montert nye, båret trapp tilbake på plass og montert på nytt)
 • raking av strand, klipping av gress og busker/trær syd for båthus til Karoline
 • skraping av flyteelementer (utriggere) for skjell m.m. ble utført i fjor og ble ikke ansett som nødvendig i år

Nok en gang:

Takk for strålende innsats fra dugnadsdeltakerne!

Tangen_Bryggesameie_-_Vårdugnad_mai_2018-kopi
Varsellinjen er frisket opp — © 2018 Jan Slungaard

Tangen_Bryggesameie_-_Vårdugnad_mai_2018-kopi
Bro og bord er oljet/beiset— © 2018 Jan Slungaard

Tangen_Bryggesameie_-_Vårdugnad_mai_2018-kopi
Kratt fjernet på trillebårplassen — © 2018 Jan Slungaard

Tangen_Bryggesameie_-_Vårdugnad_mai_2018-kopi
Badetrappen er reparert — © 2018 Jan Slungaard