Kulturkandskapsgruppas dugnad

Kulturlandskapsgruppa på Veierland har gjennomført en vellykket dugnadsjobb. Trær, busker og kratt ble fjernet langs et steingjerde utenfor Pershagen vest på øya. Dermed kom et flott steingjerdet fram til heder og verdighet. Resultatet kan du se på bildet i innlegget. Det beste er nok å ta en tur for å se det selv.

Se hele artikkelen …

Lillevi Berg Kristoffersen — Salamander

Rødlistet salamander observert.

Se hele artikkelen …

Lillevi Berg Kristoffersen — Minneord Torger

Minneord for Torger Torgersen.

Se hele artikkelen …