Folketallet synker

Folketallet synker
red 2 for Veierlendingen


Befolkningstall_Veierland


Siste innbygger forlater veierland rundt 2043
Dette gjelder dersom dagens trend fortsetter. Fra fjerning av boplikt 2012 og fram til i dag har folketallet i snitt blitt redusert med 5 personer hvert år. Det ville kanskje vært riktigere å regne fra 2013 siden det var boplikt her det meste av året 2012. Gjør en det vil siste båt fra Veierland gå noen år tidligere.

Målet om 300 innbyggere
Med boplikt hadde vi et mål om å bli 300 innbyggere på øya. Med den veksten vi hadde ville vi nådd det målet en gang mellom 2030 og 2040. Noe politikerne syntes var alt for langsiktig.

Positive tegn
Nå er ikke utviklingen bare negativ. Folketallet sank mest de første årene etter at boplikten ble fjernet. Fra 2014 til 2015 sank folketallet med 11 personer. Fra 2016 til 2017 sank folketallet med 3 personer.

Her er bolysterne i kampen mot boplikt

Tone Margrete Torgersen bor fortsatt på Veierland…
(Tone Margrethe Torgersen, Veierland, i TB 26-06-2012) Når vi ser på prosessen, har alle vunnet i forhold til vekst. Vi har alle et felles mål, vi ønsker å bo her. Vi ønsker et fredelig og rolig Veierland, samt vekst i samfunnet.

Geir Prytz har flyttet, huset er fremdeles helårsbolig.
(Geir S. Prytz TB 12-02-1011) For å sitere TB: «Målet for den såkalte Bolystgruppen er å få politikerne til å oppheve boplikten etter høstens kommunevalg», sitat slutt. Dette medfører ikke riktighet. For det første er det ikke en «såkalt» Bolystgruppe. Det er en gruppe voksne, seriøse, oppegående fastboende på Veierland og som etter hvert har fått et annet syn på bopliktens virkning på øya sett i forhold til målsettingen, 300 fastboende.
For det andre ønsker Bolystgruppen ikke saken utsatt til etter kommunevalget.

Geir Prytz har flyttet, huset er fremdeles helårsbolig.
(Geir Prytz TB 30-08-2006) Tross disse steile holdningene har alle vi som bor her på øya et felles mål, vi ønsker at øysamfunnet skal bestå og helst øke i antall fastboende, for å bevare skolen, posthuset, butikken og ferja; de elementene som alle fører i pennen for å få sympati for sine synspunkter.

Bente Jørgensen har flyttet, huset er nå sommerbolig… Bolyst hadde sine egne statistikker.
(Bente Jørgensen TB 23-04-2010) Veierland er en liten øy med ca. 140 beboere (og 450 hytter). At kommunen har en plan om å øke innbyggertallet til 300 er uforståelig for mange.

Bente Jørgensen har flyttet, huset er nå sommerbolig…
(Bente Jørgensen TB 23-04-2010) Det har heller ikke vært noen økning i bosettingen siden boplikten ble innført.

Bente Jørgensen har flyttet, huset er nå sommerbolig… Det korrekte var 17 barnefamilier!!!
(Bente Jørgensen TB 23-04-2010) Etter at boplikten ble innført (først i 1998, senere ved avstemning i 2006) har, så vidt meg bekjent, ingen barnefamilier flyttet til Veierland – og det er fra høsten 2010 under ti elever igjen – i en klasse!

Geir Prytz har flyttet, huset er fremdeles helårsbolig… Tallene i kurvene over er fra SSB.
(Geir Prytz TB 24-04-2010) – Faktum er, at etter at boplikt ble innført på Veierland har antallet fastboende sunket fra 155 til dagens 143.

Geir Prytz har flyttet, huset er fremdeles helårsbolig…
(Geir Prytz TB 24-04-2010) Faktum er at forgubbingen er stor fordi tilflytting av yngre familier med barn i barneskolealder er lik null. Når slike familier gir respons på salgsoppgaver for hus på Veierland, stopper interessen straks de blir klar over at eiendommen er konsesjonsbelagt.