Berdeskapsgruppa i aksjon

Fra Vestfold Interkommunale Brannvesens Facebookside har vi klippet følgende
Med tillatelse fra brannvesen (tekst) og Signe-Margrethe Tvinnereim (foto).

Branntilløp
Kl.17.14 torsdag kom det melding om at gnister hadde antent vegetasjon under et luftstrekk med strømledninger på Veierland, Færder.

35900566_1737365293015256_8673291106827370496_o

Frivilliggruppen
På øya er det en gruppe blant beboerne som bidrar litt ekstra, med tilgang på relevant utstyr for første innsats fra en sentralt plassert branngarasje.

I går tro gruppen av frivillige til, etter å ha blitt varslet på sms fra 110-sentralen. Hele ni personer kunne møte ved branngarasjen. De rykket ut med ATV og traktor med hengere fulle av utstyr.

35847091_1737192726365846_6798651290734821376_o

Det må nevnes at hytteeierne som oppdaget brannen gjorde svært god innsats med hageslangen og fikk slukket brannen. Det var svært gunstig at det var folk nær fordi skogbunnen er fortsatt tørr.

Frivilliggruppen kom til stedet og gjorde en ekstra sjekk, det var hytteeierne svært tilfreds med. De så da at et tre lå inntil luftstrekket med ledninger. Det kan ha vært årsaken til gnistregnet som antente bakken. Treet ble felt før de frivillige returnerte til sine hjem på Veierland.

35731700_1737192696365849_5675495593116434432_o

- Vi må berømme de av innbyggerne på Veierland som deltar i frivilliggruppen. De har ikke mange hendelser, men er kompetente til å kunne starte en defensiv innsats ved brann med den hensikt å hindre brannspredning og dempe en brann, samt utføre oppdrag med hjertestarter, samt gi hjerte- og lungeredning. Vi er svært takknemlig og imponert over engasjementet. De er en uvurderlig første ressurs da det tar tid før mannskapene fra våre brannstasjoner eller ambulansetjenesten når fram til øya, sier vakthavende brannsjef Andrew Wright.

Branngarasjen
Beredskapen er bygget opp rundt en tilrettelagt garasje, kalt "Branngarasjen" hvor en beredskapstilhenger med utstyr og en tank med vann står plassert. Branngarasjen er oppmøtested for de som kan møte ved utvarsling av Frivilliggruppen. Branngarasjen eies av Færder kommune. Det foreligger en avtale mellom kommunen og Vellet på Veierland.

Brannutstyr
Utstyret eies av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Det er utarbeidet en utstyrsoversikt som også ivaretar bruk samt kontroll og vedlikehold av utstyret. Beredskapskoordinator i VIB er ansvarlig for oppfølging av utstyret fra VIBs side. Det er utarbeidet en oversikt over det beredskapsutstyret som befinner seg på Veierland med kontroll og vedlikeholdsrutiner innlagt.

Opplæring
Alle i gruppen skal ha fått opplæring i bruk av Hjertestarter og hjerte-, lungeredning (HLR). De har fått opplæring i bruk av stender, slanger, grenrør og strålerør. Det er gitt teoretisk opplæring i defensiv innsats ved brann med utlegg fra kum.

Øvelser
VIB gjennomfører årlig øvelse sammen med Frivilliggruppen. Ut over dette skal de øve selvstendig og dokumentere gjennomføringen.