Det er ekstremt tørt

Sauene
Tørken gjør det vanskelig for både ville og tamme dyr. «Vestgården og Veierland sau» melder at sauene nå er sluppet løs på øya på grunn av tørken. Dette er gjort i samråd med landbrukskontoret i Færder kommune. Man forsøker å hjelpe dem ved å gi tilgang til det foret som er her ute siden beiteområdene er tørket inn. Kristina Mørk Jacobsen melder at 2. slåtten er tapt og 1. slåtten var mager.

oWjHXSrUQxK5IW6LCYOeoQ_thumb_2c04

Frittgående sau medfører selvfølgelig at det er viktigere enn noen gang å overholde båndtvangen. Kjør forsiktig — sykle forsiktig — sauene kan være hvor som helst.

Ville dyr
Det er mye grevling å se på dagtid nå. Vi antar det er fordi den strever med å skaffe nok mat. Mark og sniler blir vanskeligere å finne når det er tørt som nå. Dessuten tørker vannkildene ut. Sett gjerne ut et fat vann til dem og gjerne mat også.

Insektspisende fugl klarer vi vel ikke å hjelpe med annet enn vann. Frøspisende fugl klarer seg nok greit når de bare får vann.

Vi har et ekorn vi mater på verandaen. Spiser av hånden og klatrer rundt. Nå har jeg for første gang sett at det går forbi hasselnøttene og drikker vann først.

Det er jo en del flaggermus her ute. Vet ikke hvordan det er med forsituasjonen for dem, men jeg ser jo at det er færre insekter. Antar de finner vannet i løpet av natten — dersom det blir satt ut.

Vanning
Hold deg til vanningsreglene.
Se reglene her.

Vestgården og Veierland sau DA
Vestgården og Veierland sau DA ber om forståelse dersom frislipp av sau fører til ulemper.

Er du bekymret? Vil du hjelpe til? Ta gjerne kontakt med Veierland Sau DA v/Kristina Mørk Jacobsen mobil 47287413 eller veierlandsau@gmail.com