Badetrappa på Båsløkka

Badetrappa på friarealet er på Plass
I pinsen var det vårdugnad i Tangen Bryggesameie. Bryggene ble spylt, stranden ble raket og ventebua vasket. Badetrappen ytterst på brygga var ødelagt og ble fjernet — ny skal bestilles da dette er en sikkerhet dersom noen faller i vannet. Det ble foretatt små reparasjoner både her og der.

Blant annet ble badetrappa på friarealet reparert og satt på plass.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_b645
Her har dugnadsgjengen akkurat satt ut den nyreparerte brygga

Historikk
Fred Gonstad laget den nåværende trappen på oppdrag fra Nøtterøy kommune, men om det var første trappen på stedet er jeg usikker på. Det jeg kan si med sikkerhet er at trappen var der når bryggeanlegget (Tangen bryggesameie) på Båsløkka ble bygget.

Screenshot_21-05-18__16_49
På dette bildet fra byggingen av bryggeanlegget (2010) kan vi se badetrappen i bakgrunnen.

Selv om han ikke fikk betalt for jobben sørget Fred Gonstad i mange år for at trappen ble tatt opp og satt ut (det vet jeg for han måtte ha hjelp til å løfte). Dette til tross for at Fred aldri badet her nede.

Enkelte år hadde kommunen selv folk her ute som tok opp og satte ut trappa.

Høststormene
En høststorm tok i fjor (2017) trappa og plasserte den i en av bryggebåsene. Her ble den fortøyd slik at den ikke skulle drive ut og bli en fare for båter som passerte. Kommunen ble informert.

Screenshot_22-05-18__21_06
Her ligger badetrappa i bås nr 3.

Kommunen svarte ikke på henvendelsen og badetrappa ble tauet inn på stranda der den ble fortøyd. Kommunen ble informert igjen, men den lå fremdeles på samme sted når bryggesameiet hadde sin vårdugnad året etter (2018). Nå ytterligere redusert.

En av sameierne i bryggesameiet kunne fortelle at det også hadde vært telefonkontakt med kommunen om saken, men at kommunen hadde svart at de ikke hadde noen badetrapp på Båsløkka — Veierland.

ukjent
Her er badetrappa tauet inn på stranda og fortøyd i fjor høst. Her ble den liggende over vinteren.