Lite nytt om dagen

Lite nytt i Veierlendingen om dagen?

red2 for Veierlendingen

Menubar_and_Veierlendingen_2013_and_RapidWeaver_5__MAC____Buy_Cheap_Software__OEM_Software_sale
Beklager
Beklager at det er lite nytt i avisa om dagen. Jeg holder fremdeles på med å konvertere til en nyere versjon av programmet. Dette skjer i flere omganger eller faser.

Bytte av layout
Det første jeg gjør er å bytte layout til en layout som er mer kompatibel eller tilpasset den nye versjonen av programmet jeg benytter for å lage avisa. Det var mye arbeid for å få ny layout til å fungere som jeg ønsker. Helt ferdig blir jeg neppe før jeg har den ute på lufta.

Flytte innhold
Så skal alt innhold flyttes fra gammel til ny versjon. Jeg må gå gjennom hver eneste artikkel fra den nåværende — den dere leser i nå — og rette fonter og fontstørrelser, alle linker må opp rettes opp på nytt og alle filer som skal ligge for nedlasting må inn på nytt. Jeg må dessuten gå gjennom alle artikler og legge in kategorier og tagss

Det er 200 - 300 artikler med 0 til 5 linker i hver artikkel. Det ligger rundt 50 dokumenter for nedlasting. Det går fort 10 - 15 minutter pr artikkel.

For øyeblikket jobber jeg med akkutat dette.

Fotoalbum
Fotoalbum må opprettes på nytt.

Oppgradere alle hjelpeprogram
Deretter skal jeg oppgradere alle hjelpeprogram. Bruker program for foto, for å lage trykk-knapper og enkelte andre funksjoner.

Opplasting
Så kan jeg laste opp med ny layout. dere kommer til å klage — fordi det er nytt. Jeg lukker ørene for de klagene — i denne omgang. … Men det er sikkert en del ting jeg nå må rette uansett.

Så skal jeg flytte alt fra RapidWeaver 5 til RapidWeaver 6. Altså over til ny programvare. Der blir det sikkert en del som må rettes. Dessuten ser det ikke ut til at jeg klarer å laste opp til nåværende netthotell. Jeg må finne et annet, og så må det testes der.

Så er alt klart for normal jobbing med avisa.