Veierland vel

Vellet

red 2 for Veierlendingen

IMG_0116
Bildetekst: Dugnad på VelletGrunnmuren i foreningen

Veierland velforening er snart 68 år. Velhuset ble bygget 10 år senere. I dag er det litt over 230 medlemmer med smått og stort, gammelt og ungt, sommergjester og fastboende. Det er dette mangfold som er foreningen.

Fastboende og sommergjester
Sommergjester har ikke stemmerett i foreningen. Noen synes sikkert det er urettferdig, men til gjengjeld er (så langt vi vet) alle de 30 oppgavene som fordeles hvert år fordelt blant de fastboende. Dette er styret, revisor, bilvedlikehold, administrasjon av, og innkjøp til basar, drift av filmklubb, flaggheising, drift av sanitetsbil, materialforvaltning (utleie av velhus, innkjøp til vellet med mer), utsetting og innhenting av benker, kakelotteri, beredskapsgruppe, flaggheising, plenklipp, ansvar for Rispestua, servering på møter, boliggruppe og mye mer. På den årlige basaren og tildels på dugnadene gjør til gjengjeld sommergjestene en formidabel innsats.

Vellet samarbeider med hytte-eierforeningen der det er naurlig.


Eiendommene
Velforeningen har et flott velhus med 8 mål tomt. Det kan dekkes til 70 personer og det brukes flittig av fastboende, sommergjester og andre.

Posthuset er bygget og eies av vellet. Huset leies i dag av posten med subsidiert leie.

Garasjene er også bygget og eiet av veierland vel. Her leier Nøtterøy kommune en av garasjene til lagring av beredskapsutstyr som vannvogn med med mer. Her står dessuten øyas/vellets sanitetsbil. Sanitetsbilen er utstyrt med båre og hjertestarter.

Til slutt har vi Rispestua. Grendemuseet på Veierland. Dette er gjerne åpent noen helger på sommeren.

Fotballbanen, lekeplassen, grillplassen kan brukes gratis av alle.

For å holde alt dette gående nedlegges det et stort antall timer pr år. Gratis er det heller ikke.

Aktivitetene
Utover foreningens ordinære medlems- og årsmøter er det gjerne vårfest, høstfest, juletretenning, 17. mai arrangement og en årlige basar i juli. Basaren varer i tre dager. Veierland velforenings filmklubb viser to filmer to filmer første lørdag i måneden. En film for barn og en for voksne.

Hvert eneste år er det to, tre dugnader. På Veierland er folk er flinke til å stille opp og hjelpe til. Det rakes og stelles ute, benker beises og males og ting repareres. Det går med mange timer til vedlikehold hvert eneste år.

Det er også en vesentlig politisk aktivitet i foreningen. Dette ved at det arbeides for bedre parkering, ferge, venteboder, gatelys, veier, båtplasser og all annen infrastruktur.

Vellet har egen hjemmeside. Den finner dere her.

Veierland velforening har gitt ut to bøker: Veierlandsminner og Hus og folk på Veieland.

Veierlandsfestivalen har benyttet Vellets eiendom. Vellet har dessuten deltatt aktivt ved avvikling av andre konserter på øya.

Annet vi kan takke Vellet for
Vellet arbeidet svært aktivt for at det skulle gis tillatelse til å etablere lokale kloakkløsninger og offentlig vann på øya. Vellet har sørget for oppkjøring av skiløyper når snøen har lagt seg.

Vellet har også jobbet med fergen slik at fergetilbudet har blitt stadig bedre. Vellet fikk innført boplikt når folketallet nærmet seg den magiske 100 grensen (Bolyst fikk den fjernet noen år senere).

Skilting og rasteplasser er også organisert og opparbeidet av veierland vel.

Vi kan bare oppfordre alle: BLI MEDLEM.