En vennligere båthavn

Fra årsmøte for Tangen bryggesameie
Det meste som skjedde på båtforeningens årsmøte er kanskje uinteressant for de fleste. Det var valg av møteleder, godkjenning av innkalling, valg av styre, godkjenning av årsberetning, regnskap osv. En sak er imidlertid av interesse både for Veierlendinger og andre.

Båthavna har hatt et, tør jeg si, «dårlig rykte». Den har vært seg selv nærmest kan vi vel si. Det har vært forbud mot fisking og en masse forbudsskilt. I referatets punkt 8 kan vi lese:

Det var kommet inn forslag om endret Havnereglement fra Namork - ref. innkalling. Forslaget vedtatt. Det innebærer at tidligere vedtak om forbud mot fisking og diverse skilting reverseres og at gjester møtes med en vennligere tilnærming (ref. mottagelse i Engø båthavn). Styret ble bedt om å fremsette forslag til nytt Havnereglement.

Rekruttering av nye medlemmer til styret ble diskutert med bakgrunn i rotasjonslisten som ble satt opp for noen år siden. Det var enighet om at rotasjonslisten fortsatt skal benyttes, men at det kan gjøres unntak/justeringer dersom dette er hensiktsmessig. Sameiere som gjerne vil gjøre en innsats
som styremedlem (utenom tur) oppfordres til å ta kontakt med valgkomiteen.


De som besøker bryggeområdet på Båsløkka for bading, ferge, fisking eller av andre grunner vil se at det allerede er gjort endringer i dette flotte bryggeanlegget.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_b645

Fra årets dugnad. I år tok bryggesameiet ansvar for kommunens badetrapp i tillegg til trillebårparkering, ventebu og (selvfølgelig) bryggeanlegget.