Veierland på morgensendingen

Distriktnyheter • Vestfold
Veierland transport (Anine) og Veierland bakeri (Anine) er på radioen. I tillegg er Veierland hytteservice/Skyssbåten (Atle Torbjørnsen) innom for å snakke om øya.

Klikk her for å finne del 1:
Vestfoldsendinga del 1

Klikk her for å finne del 2:
Vestfoldsendinga del 2

Klikk her for å finne del 3:
Vestfoldsendinga del 3


Vestfoldsendinga