Beredskapsgruppa

Møte med nye Færder kommune

Det var stort fremmøte da kommunen møtte Veierlendingene på Vellet .

Se hele artikkelen…

Berdeskapsgruppa i aksjon

Gnister antente vegetasjon under et luftstrekk med strømledninger.

Se hele artikkelen…

Beredskapsgruppa, brannvesen og alarmsentral

Den frivillige beredskapsgruppa på Veierland er opprettet av Veierland velforening. Her er det Tore Iversen og Sverre Tangerud som er ansvarlige for drift og beredskap.

Se hele artikkelen…

Lydanlegg og snøscooter

Tore Iversen vellets tekniske mann og derfor involvert i både innkjøp av lydanlegg og snøscooter.

Se hele artikkelen…

Veierland vel

Veierland vel er viktig for Veierland.

Se hele artikkelen…

Beredskapsgruppa

Beredskapsgruppa bistår ved alle typer ulykker, uhell og der det er behov for øyeblikkelig innsats. Vi synes det passer med litt oppmerksomhet rundt gruppa i vår lille føljetong med fokus på Vellet.

Se hele artikkelen…