Færder kommune

Møte med nye Færder kommune

Det var stort fremmøte da kommunen møtte Veierlendingene på Vellet .

Se hele artikkelen…

Berdeskapsgruppa i aksjon

Gnister antente vegetasjon under et luftstrekk med strømledninger.

Se hele artikkelen…

Boplikt etter valget

Etter valget vil deler av kommunen ha boplikt. Vi har spurt alle partiene hvordan de forholder seg til boplikten på Veierland i den nye kommunen.

Se hele artikkelen…

Folketallet har stabilisert seg

url

Folketallet har stabilisert seg og vi forventer en forsiktig økning i folketallet neste år

Se hele artikkelen…