Hai på Veierland

Fra Lillevi Berg Kristoffersen har vi fått et hyggelig e-brev med bilder av en hai på Hverodden.

Se hele artikkelen…