Garasjesaken

Garasjesameiet på Tenvik mot Nøtterøy kommune

Garasjesameiet

I 1973 ble de første Veierlandsgarasjene bygget på Tenvik. Det ble tegnet en avtale med Nøtterøy kommune som leier ut tomt til garasjene. Et krav fra kommunen var at garasjene skulle være forbeholdt fastboende Veierlendinger. Garasjene har med andre ord vært forbeholdt Veierlendinger i over 40 år.

Det har det meste av tiden vært ventelister for å få garasje. Det er det fremdeles. Denne ventelisten har vært handtert av garasjesameiet selv. Det er i dag 11 stykker som står på venteliste for å få garasje.

Sameiet består av 31 garasjer, men planlegger å utvide til ca 40.

Vedtaket i kommunestyret
Den 12-12-2012 fattet kommunestyret et vedtak som forutsetter vesentlige endringer i sameiets praksis og endring av sameiets vedtekter. Den viktigste og mest omstridte, setningen i vedtaket var: «Det forutsettes at sameieren må eie bolighus på Veierland og garasjen skal følge bolighuset ved salg.»

Vedtaket inneholdt også et par andre punkter. Disse er ikke viktige for garasjesameiet, men vil være av stor viktighet for parkeringsforholdene på Tenvik.
  • De som har garasje der det ikke er mulig å parkere forran garasjen vil få et frikort som gir dem rett til å parkere «på ikke reservert parkeringsplass».
  • Alle som eier bolig på Veierland (enten de bor der eller ikke) og ikke har garasje vil kunne leie «En reserver parkeringsplass pluss et frikort som kan benyttes på ikke reservert parkeringsplass».
  • Alle næringsdivende med registrert firmaadresse på Veierland kan leie en reservert parkeringsplass.

Vedtaket ble fattet uten høring og uten noen utredning fra administrasjonen. Det ble lagt fram på formanskapsmøtet før kommunestyremøte 12-12-2012.

Vedtaket er påklaget både til fylkesmannen og til Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune. Fylkesmannen opphevet vedtaket og kommunen skal behandle saken på nytt i formannskapet.lo

Konsekvenser av vedtaket
For garasjene betyr dette at ventelistene blir borte. De som i dag leier hus eller leilighet på Veierland kan ikke lenger beholde sin garasje. Det betyr dessuten at alle som har en helårsbolig vil kunne eie en garasje enten de bor på øya eller ikke.

Det blir langt færre frie parkeringsplasser på Tenvik og mange av disse vil bli benyttet av biler som har garasje eller reservert plass.
Dette vedtaket, sammen med vedtaket som for en tid siden fjernet boplikten på Veierland, medførte at Ellen Solberg, kommunepolitiker for Høyre, brøt ut av partiet.

Over halvparten av Veierlands 123 bolighus eies av sommergjester. Det blir 31 (40) garasjer som skal fordeles på 124 boliger.

Konflikt
Vedtaket er avhengig av at garasjesameiet endrer sine vedtekter. Siden det er snakk om et privat sameie kan kommunen ikke pålegge sameiet å endre vedtektene. Både ventelister og krav om bostedsadresse på Veierland er nedfelt i foreningens vedtekter. Garasjesameiet ønsker ikke å endre sine vedtekter slik kommunen ønsker.

En del av politikerne i Nøtterøy mener de kan presse sameiet til vedtektsendringer ved å si opp leie-/festeavtalen.

Et annet konfliktområde er skille mellom sommergjester som har bolig og sommegjester med hytte. Det ligger implesitt i vedtaket at hytteeiere skal parkere andre steder.

Vinteren og våren 2013 er det en rekke artikler og innlegg i distriktets aviser vedrørende dette vedtaket. Frontene er svært steile.

Trilleren er: Kan kommunen tvinge garasjesameiet?