Veierland vel

Veierland velforening
Tillitsvalgte

Styre

Formann: Lise Sandereid

Nestformann: Knut Bjørnli

Sekretær: Svein Aurmark

Kasserer: Bjørn Arve Iversen

Styremedlem: Marite Juul

Varemedlem: Anne Aashamar

Ungdomsrepresentant: Ida Tvinnereim


Øvrige tillitsvalgte

Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad.

Basaransvarlig: Lise Sandereid

Basarinnkjøp 2013: Rosita Andersen, Kjetil Olsen og Kristina Mørk Jacobsen,

Sanitetsbil og båre: Ellen Verde

Sanitetsbil teknisk: Svein Kaasa

Blomsterhilsen: Tove Gonstad.

Kakelotteri: Berit Brynildsen.

Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen.

Rispestua: Ellen Rishovd og Jacek Karlowicz

Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud.

Servering møter: Gunn Lundemo og Bernt Casberg Evensen

Valgkomité: Trine Lund (2 gjenstående år), Kari Paulsen og Anne Iversen

Festkomité: Bernt Casberg Evensen m.fl.

Revisor: Ellen Verde

Vaktmestergruppe: Lars Christensen og Hans Georg Ehrlinger

Filmklubb: Ellen Solberg, Signe Tvinnereim og Vidar Ringstøm

Boliggruppe: Tone Bjørnli, Signe Tvinnereim og Vidar Ringstrøm

Arkiv: Marite Juul og Lise Sandereid