Vanningsrestriksjoner på Veierland

På grunn av kapasiteten i vannledningsnettet innføres det vanningsrestriksjoner hver sommer.

Read More...

Bål og brenning 2018

Restriksjoner på vanning i Nøtterøy kommune.

Read More...

Vanning i Nøtterøy 2017

Restriksjoner på vanning i Nøtterøy kommune.

Read More...

Kjøring på skogsvei og ubrøytet vintervei

Regler for kjøring på skogsvei og ubrøytet vintervei.

Read More...

Bestemmelser for kjøretillatelse

Bestemmelser for kjøretillatelse på Veierland i Nøtterøy kommune. Vedtatt av Vestfold Politidistrikt 23.05.2003, basert på forslag fra Nøtterøy kommune vedtatt i Nøtterøy formannskap 26. mars 2003.

Read More...