Vanning i Nøtterøy 2017

Vanning på Veierland

Det er ingen spesielle regler for Veierland. Det gjelder samme regler her som i resten av kommunen. Det betyr at vi har restriksjoner fra 22.mai til 25.august.

Årsaken er begrenset kapasitet i vannledningsnettet. Restriksjonene skal sikre at alle får vann til nødvendig bruk.

url

Hvem kan vanne når?
Det er forbokstaven i etternavnet eller borettslagets navn som avgjør hvilke dager du har lov til å vanne. Vanningen skal gjennomføres i tidsrommet kl. 18.00 - 23.00.

A - G: Tirsdag og fredag
H - L: Onsdag og lørdag
M - Å: Mandag og torsdag

Hva er tillatt?
  • Det er tillatt å vanne med håndholdt slange med påmontert munnstykke.
  • Det er tillatt å vanne med én spreder pr. eiendom. Sprederen må plasseres slik at hovedmengden av vannet kommer på bed, busker og lignende.
  • Vanningen må foregå mellom kl 18.00 - 23.00.

Vanning med kanne er tillatt når som helst.

Hva er forbudt?
  • Plenvanning er ikke tillatt.
  • Fritidsboliger/hytter har ikke tillatelse til å vanne med spreder.

Dispensasjon
Det kan gis dispensasjon for vanning av nysådd plen eller ferdigplen, samt nyanlagte busker og hekker. Søknad om dispensasjon sendes til service@notteroy.kommune.no.