Bål og brenning 2018

Ikke helt klart
Jeg har forsøkt å finne hvilke regler som som gjelder for brenning av bål og bruk av grill i Færder kommune. Det ser ut til at forskrifter for Færder ikke er helt klare enda — men de kommer.

Alt forbys
I forslaget som er lagt fram ser det i utgangspunktet ut til at alt forbys. Men det finnes unntak.

Forbud i sommermånedene
Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt i skog og mark fra 15. april til 15. september. Det er en lov som gjelder alle kommuner, men mange kommuner har forbud mot utendørs brenning og brenning av avfall året rundt. Dette for å redusere forurensing og helseproblemer.

Nøtterøy kommune har hatt en slik forskrift siden 2015. Nå skal Færder få en slik forskrift.


pexels-photo-164168
Det gjøres unntak for bålpanna til torsdagsgjengen på Båsløkka.

Unntak i Færder
I forslaget som er lagt fram for politikerne ser vi at det foreslås en forskrift som forbyr all åpen brenning. Det er et par unntak:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål. Brenningen må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell slik at det forårsaker skade. Grill må ikke settes direkte på underlaget. (Dette redder torsdagspilsen for gjengen på Båsløkka — Her er det bål og pils hver torsdag høst, vinter og vår)
  • Brenning av sankthansbål. Brenning skal meldes på forhånd til brannvesenet.
  • Øyer uten fastlandsforbindelse utenom nasjonalparken (f. eks. Veierland): Brenning av små mengder tørt hageavfall. Slik brenning er likevel ikke tillatt på offentlige høytidsdager og søndager.
  • Landbruksnæringen: Brenning av kvist fra kantrydding der dette er en del av driften for å hindre tilgroing av dyrket mark. Det forutsettes at brenningen skjer på samme jorde som der kantryddingen blir foretatt. Brenning skal meldes på forhånd til brannvesenet.