Brannpermen 2012

Brannboka

Bjørn Arve Iversen 2012

Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholds- og interne kontrollrutiner.

Brannboka er Veierland vels dokument i så henseende.

Dokumentet kan lastes ned herfra:
Dokumentarkiv

Dersom du ikke skal gjøre endringer i dokumentet kan du laste ned «Brannboka PDF». Dersom du skal gjøre endringer i dokumentet må du ha en Mac med programmet «Pages».