Basarboka 2019

Basarboka

Anne og Bjørn Arve Iversen 2019

Dokumentet beskriver de oppgaver den basaransvarlige må utføre og/eller delegere.

Nytt i år er kapittelet om økonomi. Kapittelet beskriver handteringen av pengene før, under og etter basaren. Dette er lagt inn da Bjørn Arve, som har hatt ansvar for økonomien under basaren tidligere, i år er på ferie under basaren.

Dokumentet kan lastes ned herfra:
Dokumentarkiv

Dersom du ikke skal gjøre endringer i dokumentet kan du laste ned «Basarboka PDF 2019». Dersom du skal gjøre endringer i dokumentet må du ha en Mac med programmet «Pages».