Kommuneplan • Innspill første utkast

Kommuneplangruppas innspill første innspill • 2019
På møte 17. januar 2019 la kommuneplangruppa i Veierland vel fram sitt første utkast til innspill. Gruppa la dette fram for medlemsmøte slik at styret og andre medlemmer kan komme med sine merknader og evnt. egne forslag til det som bør med.

Hele dokumentet som ble lagt fram på møte kan lastes ned herfra:
Kommuneplaninnspill 2019.01

Dersom du har kommentarer så kan du legge dem inn her :
Kommentarer til kommuneplaninnspillet (bla deg ned til knappen «Åpne skjema»).