Kommuneplan • Forberedelser

Vi har hatt noen innledende samtaler i gruppa som jobber med kommuneplan-innspill fra veierland vel. Vi har blant annet fått utkast til kommunebudsjett for 2019.

Se hele teksten…

Kommuneplan • Innspill

Færder kommune skal starte arbeidet med å revidere kommuneplanen for den nye kommunen. Sannsynligvis vil arbeidet starte før valget i 2019. I den forbindelse har Veierland vel nedsatt en gruppe som skal arbeide med Veierland i denne forbindelse.

Se hele teksten…