Referat fra årsmøte 01-03-2018

Referat fra årsmøte 1. mars 2018 klokken 19:30

BfPKzExZQPSwlzZs3YhqJQ_thumb_88b

Bilde fra Veierland vel 2002.

Tilstede:
13 medlemmer og fire representanter fra styret.

Referent:
Marite Juul

Møtet startet med ett minutts stillhet for Svein Pedersen.

Post og orienteringer
I Svein Pedersens dødsannonse hadde de etterlatte skrevet at en gave til Veierland Vels sanitetsbil var like kjærkomment som blomster til hjemmet. Denne generøsiteten har gitt oss kr 40 000,-, som vi selvsagt er svært takknemlige for.

Forslag til omformulering angående styrets disposisjonsrett for Veierland vel
Den nye formuleringen ble enstemmig vedtatt, og lyder:
Vellets oppsparte midler settes inn i bank. Styret skal alltid søke medlemmenes samtykke (ved medlemsmøtevedtak) til bruk av disse midlene. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til akutte drifts- og  vedlikeholdskostnader, til alminnelige administrative formål og til gjennomføring av eventuelle andre vedtak som er fattet på medlemsmøte.

Endring av medlemskontingenten
Forslaget lød:
Alle medlemmer betaler samme sum. Muligheten for familiemedlemsskap opphører. Kontingenten settes til a) kr. 250 eller b) kr. 300,- pr. medlem.

At alle medlemmer skulle betale samme sum, ble enstemmig vedtatt. Fem stemte for at medlemskontingenten skulle settes til kr. 250, og ti stemte for at den skulle settes til kr. 300,-. Kontingenten blir derfor kr. 300,- pr. person, gjeldende fra 2019.

Årsberetning
Marite leste årsmeldingen (se årsmeldinger)

Regnskap
Lise gjorde rede for regnskapet (
Kan lastes ned herfra)

Valg
Valgkomiteen har bestått av Sandy Farazjou, Knut Bjørnli og Marite Juul.

Det var ingen benkeforslag – med ett unntak Knut Bjørnli meldte seg som basaransvarlig nr. to - så dermed ble alle kandidatene valgt med akklamasjon:


Leder: Gro Nystuen
ny
Nestleder: Tore Iversen
ny
Sekretær: Marite Juul gjenvalg
Kasserer: Kari Magee
ny
Styremedlem I Berit Hoemsnes
ny
Styremedlem II Andreas Harvik gjenvalg
Rep. for Hytteierfor. Jørn Arnesen gjenvalgt av Hytteeierforeningen
Revisor: Bjørn Arve Iversen gjenvalg
Materialforvalter Monica Iversen gjenvalg
Vaktmestergruppa: Tore Iversen gjenvalg
Vaktmestergruppa: Bjørn Arve Iversen gjenvalg
Vaktmestergruppa: Atle Torbjørnsen gjenvalg
Vaktmestergruppa: Jørn Arnesen gjenvalg
Nettsider: Andreas Harvik gjenvalg
Rispestua: Ellen R. Karlowicz gjenvalg
Rispestua: Gunn Lundemo gjenvalg
Basaransvarlig: Tone Bjørnli
ny
Basaransvarlig: Knut Bjørnli
ny
Basar – innkjøp: Monica Iversen gjenvalg
Basar – innkjøp: Anne Iversen gjenvalg
Kakelotteri: Berit Brynildsen gjenvalg
Beredskapsgruppa: Tore Iversen gjenvalg
Beredskapsgruppa: Signe Tvinnereim gjenvalg
Sanitetsbil: Signe Tvinnereim gjenvalg
Sanitetsbil, teknisk: Tore Iversen gjenvalg
Blomsterhilsen: Signe Gaardholm gjenvalg
Filmgruppe: Sandy Farazjou
ny
Filmgruppe: Andreas Harvik
ny
Festkomité: Bente Thagaard gjenvalg
Festkomité: Sandy Farazjou
ny
Festkomité: Jacek Karlowicz
ny
Serv. v. møter: Berit Eriksen gjenvalg
Serv. v. møter: Vidar Ringstrøm
ny
Valgkomité: Knut Bjørnli ikke på valg
Valgkomité: Sandy Farazjou ikke på valg
Valgkomité: Nils Jørgen Borgland
ny