Årsberetning 2018

Årsberetning for Veierland vel 2018


Veierland vel hadde 194 medlemmer, 78 A-medlemmer og 116 B-medlemmer i 2018.

2018 året
     
Velforeningens styre har bestått av:
 • Leder: Gro Nystuen
 • Nestleder: Tore Iversen
 • Sekretær: Marite Juul
 • Kasserer: Kari Magee
 • Styremedlem: Andreas Harvik
 • Styremedlem: Berit Hoemsnes
 • Representant for hytteeierforeningen: Jørn Arnesen

Øvrige tillitsvalgte har vært:

 • Festkomiteen: Bente Thagaard, Sandy Farazjou, Jacek Karlowicz
 • Valgkomité: Knut Bjørnli, Sandy Farazjou, Nils Jørgen Borgland
 • Revisor: Bjørn Arve Iversen
 • Nettsider: Andreas Harvik
 • Materialforvalter: Monica Iversen
 • Basaransvarlig: Tone Bjørnli, Knut Bjørnli
 • Basarinnkjøp: Monica Iversen og Anne Iversen
 • Sanitetsbil: Signe Tvinnereim
 • Sanitetsbil teknisk: Tore Iversen
 • Kakelotteri: Berit Brynildsen
 • Blomsterhilsen: Signe Gaardholm
 • Rispestua: Ellen Karlowicz og Gunn Lundemo
 • Servering ved møter: Berit Eriksen, Vidar Ringstrøm
 • Frivillighetsgruppa, ledere: Tore Iversen og Signe Tvinnereim
 • Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen
 • Vaktmestergruppa: Tore Iversen, Jørn Arnesen, Bjørn Arve Iversen, Atle Torbjørnsen
 • Filmgruppe: Sandy Farazjou, Andreas Harvik

Økonomi
Beholdning pr. 31.12.17: 368.496,- og beholdning pr. 31.12.18: 419.604,-.

Lån og utleie av vellet
Trimgruppa mosjonerer i salen mandager, onsdager og fredager. Damene mandag, onsdag og fredag. Herrene på mandag.

Utover velforeningens egen aktivitet har det vært avholdt åtte møter i velhuset.

Lokalet har vært lånt/leid ut på dagtid to ganger, og seks helger.

Det har vært en minnestund, og et møte i jordskifteretten.

Bord og stoler har vært lånt ut fem ganger, partyteltet en gang.

Veierland vels hederspris
Styret besluttet at Veierland vels første hederspris skulle tildeles Kari Paulsen. Prisen ble overrakt på Karis 90-års dag 9. februar 2019. Prisen er et fotografi av en akvarell med motiv fra Kviet malt av Jacek Karlowicz, og med teksten:

Veierland vels hederspris tildeles Kari Paulsen for hennes store innsats for veierlandssamfunnet gjennom mange år.

Foreningens aktiviteter
Styret har hatt 12 styremøter, et møte med alle øvrige ansvarshavende i velforeningen 5. juni, samt et møte med styret i Tenvik og Småvik vel 24. april angående vårt ønske om å få satt opp en ventebod i Tenvik. Forøvrig har vi hatt 3 ordinære medlemsmøter og et medlemsmøte med inviterte politikere 17. september. Det var en stor suksess, men 17 frammøtte politikere med ordfører Jonstang i spissen. Alle partier var invitert, og kun Frp var ikke representert.

Den populære boka Hus og folk på Veierland var utsolgt. Redaksjonen for boka: Svein Aurmark, Kari Paulsen og Helle Enersen har stått bak en ny og revidert utgave, som velforeningen ga sin støtte til utgivelsen av. Salget av de 500 nye eksemplarene er godt i gang.

Etter initiativ fra hytteeierforeningen har vi i velforeningen startet en viktig debatt om hvorvidt de to foreningene bør slås sammen. Mange andre steder er det bare en velforening, og ikke trukket noe skille mellom medlemmer som er fastboende og medlemmer som er ferierende. Denne diskusjonen vil bli videreført i 2019.

Vi arrangerte vårdugnad 12. mai, basar 11., 13. og 14. juli samt høstfest.

Årsmøtet avholdes 28. februar. 2019.

Velforeningene i Færder kommune har en representant i kommunens klimaråd, og det er Veierland vels foreslåtte kandidat Kristina Mørk Jacobsen som har denne plassen.

Styret takker
Velhuset er endelig ferdigmalt og framstår grått og flott. Det er montert ventiler i grunnmur, luka til kjelleren under peisestua er åpnet, og ny gesimskasse er montert rundt utbygget som rommer inngangspartiet. Arbeidet ble gjennomført av små grupper på kveldstid, og av større grupper på lørdager. En stor takk til alle som har bidratt til dette, da først og fremst vaktmesterlauget.

Tusen takk til frivillighetsgruppa som bidrar til at vi føler oss trygge her ute.

Basaren var som alltid en stor suksess med ny omsetningsrekord. Den er velforeningens viktigste inntektskilde. Stor takk til alle som har bidratt under dette arrangementet, ikke minst alle hytteeiere og sommergjester.

Videre vil styret takke festkomitéen for flott høstfest.

Til sist, tusen takk til alle som har bidratt med stort og smått i velsammenheng i 2018.

REGNSKAP

Regnskap_1

Regnskap_2

Regnskap_3