Årsberetning 2017

Årsberetning for Veierland vel 2017


Veierland vel hadde 212 medlemmer, 77 A-medlemmer og 135 B-medlemmer i 2017.

2017
     
Velforeningens styre har bestått av:
 • Leder: Lise B. Sandereid
 • Nestleder: Lars Kristensen
 • Sekretær: Marite Juul
 • Kasserer: Britt Kyllo Paulsen
 • Styremedlem: Andreas Harvik
 • Styremedlem: Erika Evensen
 • Representant for hytteeierforeningen: Jørn Arnesen
 • Vararepresentant: Anne Aurmark.

Øvrige tillitsvalgte har vært:

 • Festkomiteen: Caroline Brynildsen, Kristina Mørk-Jacobsen, Bente Thagaard, Irene Gjetle Andersen
 • Valgkomité: Knut Bjørnli, Sandy Farazjou og Marite Juul
 • Revisor: Bjørn Arve Iversen
 • Nettsider: Andreas Harvik
 • Materialforvalter: Monica Iversen
 • Basaransvarlig: Anne Iversen og Monica Iversen
 • Basarinnkjøp: Monica Iversen og Anne Iversen
 • Sanitetsbil: Signe Tvinnereim
 • Sanitetsbil teknisk: Tore Iversen
 • Kakelotteri: Berit Brynildsen
 • Blomsterhilsen: Signe Gaardholm og Berit Brynildsen
 • Filmgruppe: Øystein Lundemo
 • Rispestua: Ellen Karlowicz og Gunn Lundemo
 • Servering ved møter: Gunn Lundemo, Berit Eriksen og Bernt Kasberg Evensen
 • Frivillighetsgruppa, ledere: Tore Iversen og Signe Tvinnereim
 • Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen
 • Vaktmestergruppa: Tore Iversen, Jørn Arnesen, Bjørn Arve Iversen og Atle Torbjørnsen

Økonomi
Beholdning pr. 31.12.16: 385.657,- og beholdning pr. 31.12.17: 368.496,-

Lån og utleie av vellet
Trimgruppene mosjonerer i salen mandager, onsdager og fredager. Det har vært holdt 19 møter i velhuset i løpet av året, to velfester, en teaterforestilling, to kaféer og selvsagt basar. Vellet har vært leid ut/lånt ut til private arrangementer sju ganger i tillegg til tre dagers sykurs, og fire dagers fotokurs.

Foreningens aktiviteter
Velforeningen har hatt fire medlemsmøter, hvorav tre med foredrag om kysttorsken, hvalfangsten og romanen Før himmelen roper deg hjem. Vi har hatt ti styremøter, ett møte med vaktmesterlauget, ett med alle de ansvarshavende i velforeningen og ett årsmøte. Videre har representanter for styret deltatt på to møter for de næringsdrivende på øya. Vi har arrangert 17.- maifest, vårfest, vårdugnad, høstfest og ikke minst basar. Vi takker alle som har bidratt.

Takket være en generøs gave fra Tone Bergesen, har vi fått på plass flere flotte, trimapparater til allmenn benyttelse vest for fotballbanen.

Vi har levert innspill til kommuneplanen for Færder kommune, her fikk styret god hjelp av Anine Stousland.

Vi er i gang med drenering og oppgradering av fotballbanen.

Velhuset er under oppussing utvendig. Dårlige bord i ytterkledningen er skiftet, og sørveggen, østveggen og nordveggen er skrapt og malt. I våres står vestveggen og inngangspartiet for tur. Stor takk til vaktmesterlauget som har ledet arbeidet, og til alle som har stilt på dugnad.

Vi har fått på plass nye panelovner i peisestua og salen, og anskaffet fjernstyrt styringssystem for disse.

Takket være Jørn Arnesen og Lasse Kristensen er ventebua på Vestgården malt, og Jørn har også sørget for for at Rispestua er tilknyttet strøm og han betaler også strømmen. Tusen takk!

Gro Nystuen har stått i spissen for velforeningens brunsnegleutryddelsesforsøk i sommer. Tusen takk!

Alle i frivillighetsgruppa har vært på hjerte/lungeredningskurs. Det er etablert et oppkallingssystem som testes hver fredag. Alle i gruppa blir ringt opp av AMK. Det er hengt opp skriv som informerer hytteierne om hvordan de kan finne koordinatene for hytta si, slik at de kan oppgi disse i krisesituasjoner. Det er etablert en ordning med 2 årlige møter med Brannvesenet/AMK. Jørn Arnesen har spandert en ny båre som er lett å bære i ulendt terreng til sanitetsbilen. Velforeningen har kjøpt inn et nytt førstehjelpsskrin.

Vi takker alle i frivillighetsgruppa for innsatsen!

Ellers har vi tatt opp med kommunen:
Gjerdet som Hesnes Group har satt opp ulovlig på Tenvik
Toalettforholdene på fergebrygga på Vestgården
Status på veiene

Videre har vi tatt opp med Posten Norge at vi ønsker postens åpningstid flyttet til kvelden i stedet for om formiddagen en eller to dager i uken. Vi har ikke fått noe svar.