Radioklipp 1970

Radioklipp fra 1970

Etter tips fra Vidar Ringstrøm

Klipp fra Veierland:
Hør på klippet

Det første er med fergefører som forteller at det nesten bare er fastboende om vinteren. Han forteller at han liker seg på Veierland og han snakker om ruteopplegget og om kommunal støtte til fergen.

Fastboende forteller om hvordan det er å bo på øya. De forteller om vinteren som er hard, men vakker. Det kan være vanskelig ved alvorlige sykdomstilfeller. Det fortelles også at det er fint for barn her ute, men litt vanskelig for ungdommen. Det bodde 119 personer her ute i 1970. Fraflyttingen var et problem.

Skolens lærer/rektor ble også intervjuet. Han forteller at elevtallet er synkende: «Det var 20 for 5 år siden — nå er det 9». Han fremhever spesielt at barna går mye på ski.

En «husmor» forteller at hun har drevet leikarringen i 5 år. Leikarringen hadde 25 - 30 medlemmer. De hadde et godt samarbeid med leikarringen i Tønsberg som også stilte med instruktører.

En konfirmant forteller at hun skal konfirmeres alene i Veierland kirke. Hun valgte det istedenfor å reise til kirken på Nøtterøy. Det eneste hun klager på er at hun ikke kan komme inn på fastlandet på kveldene.

Kjøpmannen forteller at bilen hans gikk 80 til 100 kilometer pr år. Han mener at folk er veldig glade for at det bare er en bil her ute. Han forteller at det er 310 hytter på øya. Det er stor forskjell på omsetningen sommer og vinter kan han fortelle. Det kan være tungt å frakte varer om vinteren. Han ser at det er avfolking, men tror ikke Veierland blir helt avfolket.

Veierland vels formann forteller at det arbeides med en generalplan for kommunen.