Radioklipp • En øy i solen

Radioklipp fra 1972

Etter tips fra Vidar Ringstrøm

Samtale med forfatterne Karin Bang og Aasmund Brynildsen.

Klipp fra radio: En øy i solen

Det lempes melkespann fra fergen. Veierland fremstilles i første omgang som idyllisk øy. Lyksalighetens ø. Særlig om vinteren — trass isproblemer.

Øya er fri for maskinbråk. Man hører vær og vind. Naturen spiller stor rolle.

Øya veksler mellom det karrige og det frodighet. Øya har en blanding av innlands- og kystklima. Store motsetninger innen snevert område. Øya har et rikt dyreliv.

Veierland betyr avkrok eller veideland.

Øya har mye sjøfolk. Tidligere var det spesielt hvalfangere. Sjøfolk har en utadvendt livsholdning, romslighet og godt humør. Forlis var en vanlig dødsårsak i seilskutetiden. Sjømanns-sinnet ble et spenningsfelt mellom utlengsel og hjemlengsel. Kjærligheten til hjemmet var stor blant sjøfolk.

Mange tomter er solgt til «badegjester». Det var en sensasjon da den første hytta ble solgt på Veierland. Hyttebyggingen er blitt et veldig problem. Det er et tidsskifte.

Det er jo grenser for hva naturen kan tåle. Naturproblematikken blir jo berørt av fysikere, biologer og biokjemikere. Immanuel Kant sier: "Naturen er død". Den nye verdibevisstheten i forhold til naturen gjør seg gjeldende bare hos noen. Kanskje den er latent hos alle.

Kommersialiseringen av tilværelsen og pengepolitikken forfører menneskene. - Redsel for stillheten. Behovet for lyd. Guddommens makt i naturen. Menneskets angst for naturen. Mange vet ennå ikke hva de søker i naturen. Tross alle utvendige tegn er naturen ikke død.