Hvalfangere

Oppdeling av Krika fra 1800 til 1950, del 2

Del 1 av denne artikkelen omtalte hvordan nordre og søndre Krika ble delt opp fra omkring 1800 til midten av 1900-tallet. Her i del 2 beskrives det hvordan den sentrale delen av Krika ble delt opp og skiftet eiere i samme tidsrom.

Read More...

Radioklipp • En øy i solen

Radioklipp fra 1972. En øy i solen. Samtale med forfatterne Karin Bang og Aasmund Brynildsen.

Read More...