Krig

Veierland under Napoleonskrigene

Her beskrives hvordan Napoleonskrigene påvirker livet og familiene på Veierland. Det er litt om skipsbyggingen på øya og skipene som fraktet korn under blokaden.

Read More...