Skipsbygging

Oslebakke gjennom 150 år

I føljetongen om eiendomsoppdeling og beboere på Veierland i perioden 1800 til 1950 har turen kommet til Oslebakke.

Read More...

Veierland under Napoleonskrigene

Her beskrives hvordan Napoleonskrigene påvirker livet og familiene på Veierland. Det er litt om skipsbyggingen på øya og skipene som fraktet korn under blokaden.

Read More...