Krika

Oslebakke gjennom 150 år

I føljetongen om eiendomsoppdeling og beboere på Veierland i perioden 1800 til 1950 har turen kommet til Oslebakke.

Read More...

Oppdeling av Krika fra 1800 til 1950, del 2

Del 1 av denne artikkelen omtalte hvordan nordre og søndre Krika ble delt opp fra omkring 1800 til midten av 1900-tallet. Her i del 2 beskrives det hvordan den sentrale delen av Krika ble delt opp og skiftet eiere i samme tidsrom.

Read More...

Oppdeling av Krika fra 1800 til 1950, del 1

I denne delen (del 1) av Krikas historie er det detaljerte beskrivelser av hvem som har eid og bodd på Krika opp gjennom tidene. Artikkelen er interessant lesing om menneskene som har bodd her tidligere, dyrket jorda og skapt det karakterfulle miljøet vi har på øya i dag. På Krika er det mange gårdsparter og deler ned til både tredjedeler og sjettedeler. Og disse besto igjen av forskjellige teiger som til dels kunne ligge langt fra hverandre.

Read More...

Veierland under Napoleonskrigene

Her beskrives hvordan Napoleonskrigene påvirker livet og familiene på Veierland. Det er litt om skipsbyggingen på øya og skipene som fraktet korn under blokaden.

Read More...