Lars Nilsen

Oppdeling av Krika fra 1800 til 1950, del 1

I denne delen (del 1) av Krikas historie er det detaljerte beskrivelser av hvem som har eid og bodd på Krika opp gjennom tidene. Artikkelen er interessant lesing om menneskene som har bodd her tidligere, dyrket jorda og skapt det karakterfulle miljøet vi har på øya i dag. På Krika er det mange gårdsparter og deler ned til både tredjedeler og sjettedeler. Og disse besto igjen av forskjellige teiger som til dels kunne ligge langt fra hverandre.

Read More...