Thorsegården

Oslebakke gjennom 150 år

I føljetongen om eiendomsoppdeling og beboere på Veierland i perioden 1800 til 1950 har turen kommet til Oslebakke.

Read More...

Oppdeling av Krika fra 1800 til 1950, del 2

Del 1 av denne artikkelen omtalte hvordan nordre og søndre Krika ble delt opp fra omkring 1800 til midten av 1900-tallet. Her i del 2 beskrives det hvordan den sentrale delen av Krika ble delt opp og skiftet eiere i samme tidsrom.

Read More...