Veierland • En landskapsanalyse

Veierland – øya med den rike historien — en landskapsanalyse

Jogeir Nicolai Stokland, september 2016

Dokumentet kan lastes ned

Del 1. Øyas historie
Del 2. Beskrivelse av delområder
Del 3. Verdivurderinger
Del 4. Konsekvensvurderinger

Read More...

Innspill til kommuneplan

Innspill til kommuneplan 2001

Veierland vel, 2001 — Rekonstruert

Kapittel 1. Mandat
Kapittel 2. Sammendrag
Kapittel 3. Oppgaver med offentlig engasjement
Kapittel 4. På land
Kapittel 5. Behovet for bryggeplasser på Veierland
Kapittel 6. RPR for Oslofjordregionen
Kapittel 7. Målsetting
Kapittel 8. Arealplaner
Kapittel 9. Byggeområder
Kapittel 10. Åpne områder
Kapittel 11. Strandsonen
Kapittel 12. Andre bestemmelser
Kapittel 13, Kart og kommentarer

Read More...

Innspill til kystsoneplan

Innspill fra Veierland vel til kystsoneplan for Nøtterøy og Tjøme. 2000.

Read More...

Natur og miljø • Veierland

Natur og miljø Veierland 1984. Dokumentet er digitalisert. Kan leses her eller lastes ned.

Read More...