Innkalling til medlemsmøte på Vellet

Innkalling til medlemsmøte på vellet

Mandag 17. september kl. 19.00

NB! Merk tidspunktet!

Møte med politikere og representanter for administrasjonen i Færder kommune.

Vi har invitert det nye kommunestyret, samt representanter for Færder kommune til Veierland for å presentere øya vår, og å diskutere saker vi mener er viktige.

Tema på dagsorden er:
  • turisme: mulige tiltak for å øke turismen som gjestebåtplasser og parkeringsgebyrene på Tenvik
  • tomteområder: hvordan kan vi få flere folk til å slå seg ned på Veierland
  • infrastruktur: bl.a. veistandard og ventebod på Tenvik

Vi serverer kaker og kaffe.

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!


Med vennlig hilsen

Styret i Veierland vel

gwE9jWCkTM2Lm6Ctd1NZKg_thumb_b4e2