Gjesteplasser på Båsløkka

Tangen bryggesameie har gjesteplasser
På årsmøte i sommer vedtok Tangen bryggesameie en vennligere og mer imøtekommende profil på bryggeanlegget. Det skal i den forbindelse utarbeides nytt havnereglement.

Derfor er det nå montert skilt som forteller om «Gjesteplasser» både på innsiden (sydsiden) og yttersiden (nordsiden) av bølgebryteren. Det er også supplert med flere «Fortøyning forbudt»-skilt på innsiden (østsiden) av den nord-/sydgående bølgebryteren. Det er på steder der fortøyning er til hinder for de som har fast båtplass i anlegget.
 
I tillegg er det (som en foreløpig løsning) hengt opp en informasjonstekst på Venteboden og en ajourført liste med navn og telefonnummer til sameiere med tilhørende båtplasser. Det betyr at besøkende som finner en ledig plass kan ringe eieren for å høre om plassen er ledig. Informasjonsteksten forteller at fortøyning for gjester koster kr 250,- pr. natt. Pengene VIPPSES til kasserer Bjørn Arve Iversen (tlf. 467 48 525).
 
Det arbeides med nye hjemmesider for foreningen. Her vil det ligge oppdatert informasjon.

Screenshot_06-09-18__22_15

Den blå pila viser hvor listen med telefonnummer henger.