Innkalling til årsmøte Veierland Vel

Veierland vel inviterer til årsmøte

Torsdag 15. februar kl. 19.30

Post og orienteringer

Endring i vedtekter
Forslag til omformulering angående styrets disposisjonsrett for Veierland vel

Forslag til ny formulering lyder:
Vellets oppsparte midler settes inn i bank. Styret skal alltid søke medlemmenes samtykke (ved medlemsmøtevedtak) til bruk av disse midlene. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til akutte drifts- og  vedlikeholdskostnader, til alminnelige administrative formål og til gjennomføring av eventuelle andre vedtak som er fattet på medlemsmøte.

Endring av medlemskontingenten
Forslaget lyder:
Alle medlemmer betaler samme sum. Muligheten for familiemedlemskap opphører. Kontingenten settes til
a) kr. 250 eller
b) kr. 300,- pr. medlem.

Årsberetning

Regnskap

Valg

Enkel servering

Vel møtt!

Med hilsen
styret i Veierland vel