Innkalling til medlemsmøte i Vellet

3. juni klokken 19:30

S7bw70s%Qpe8mJO+l0SbhQ_thumb_b4e9

Dugnad på Vellet


Saksliste

  • Ved en eventuell sammenslåing mellom Veierland Vel og Veierland Hytteeierforening trengs det vedtektsendringer. Disse vil måtte vedtas på et årsmøte, og møtet 3. juni skal altså ikke fatte noe vedtekts-vedtak, men diskutere dette.

  • Styret foreslår at Velforeningen går inn for en sammenslåing, men med noen nye punkter i vedtektene som bl.a. skal hindre at de fastboende kan bli undertallige i avstemninger som er særlig viktige for dem.

  • Forslaget er basert på at vi fjerner A- og B-medlemsskap, at vi finner ordninger for leie av vel-huset som gjør at dette vil fungere i praksis, for eksempel at alle medlemmer må betale noe for leie av vellet, (men ikke veldig mye), at man må ha vært medlem i minst ett år for medlemspris for leie av vellet, at leieprisen kan være dyrere om sommeren og rimeligere i vinterhalvåret, at «sosiale» tilstelninger som søndagskafe, syklubb, kino, innebandy eller gym skal fortsatt være gratis. Styret vil komme tilbake med forslag til endringer i vedtektene angående disse tingene når det er blitt mer klarhet i hvordan medlemmene stiller seg til forslaget om sammenslåing.

  • Styret har følgende forslag til utkast til ny vedtekt (til diskusjon) for å hindre at et flertall av medlemmene kan «overkjøre» et mindretall i saker som er særlig viktige for dem:

  I saker som fremmes på årsmøte eller medlemsmøte, og som er av særlig betydning for de fastboende på Veierland, kreves et flertall av de fastboendes stemmer for å fatte vedtak.

  Hvis det oppstår uenighet om en sak faller innenfor denne regelen, skal et 2/3 (eller 3/4) flertall av de fastboende avgjøre om saken faller innenfor denne regelen.

  I saker som fremmes på årsmøte eller medlemsmøte, og som er av særlig betydning for hytteeierne på Veierland, kreves et flertall av hytteeiernes stemmer for å fatte vedtak.

  Hvis det oppstår uenighet om en sak faller innenfor denne regelen, skal et 2/3 (eller 3/4) flertall av hytteeierne avgjøre om saken faller innenfor denne regelen.

  Vi minner om at det bare er medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2019 som har stemmerett på medlems- og årsmøtene.

  Vel møtt alle sammen!

  Med vennlig hilsen
  styret