Innkalling til medlemsmøte på Vellet

Veierland vel innkaller til medlemsmøte
30. oktober 19:30

  • Post og orienteringer
  • Bør Veierland vel og Veierland hytteeierforening slå seg sammen til en forening?

Årsaken til at vi tar opp denne saken er at begge foreningene har stadig færre medlemmer. Hytteeierforeningen stiller seg positiv til en slik sammenslåing.

Styret ønsker å sette i gang en diskusjon om dette i velforeningen. Det skal ikke konkluderes eller foreslås noen avstemning på dette medlemsmøtet. Styret har ikke konkludert. Dette er starten på en diskusjon. Vi trenger god tid til å tenke over dette, og det er viktig at vi får diskutert saken grundig før vi tar en endelig avgjørelse. Snakk med andre øyboere om saken og kom på møtet for å delta i debatten.

  • Eventuelt

Vel møtt!

Med hilsen
styret


dylan-gillis-533818-unsplash

Foto Dylan GillisUnsplash