Lammekjøtt

Lammekjøtt fra Veierland
Det er Veierland Sau DA som selger sauekjøtt fra gammelnorsk spælsau. Prisen er kr 189,- pr kg inkl. moms.

NytNorge

Kjøttet selges som hele lam av rasen Gammelnorsk Spælsau. Lammene er ferdig partert i lår, koteletter og fårikålkjøtt. Lam kan også leveres upartert. Lammene veier typisk mellom 9 og 15 kg. Kjøttet er produsert etter økologiske prinsipper.

Gammelnorsk Spælsau er en av de mest opprinnelige sauerasene i Norge. I tillegg til at det er veldig flinke beitedyr, som holder kulturlandskapet i hevd, gir denne langsomtvoksende sauerasen kjøtt av beste kvalitet. Kjøttet er å anse som en delikatesse: Noe mørkere farge enn vanlig sauekjøtt, god marmorering og mørt kjøtt. Kjøttet er mild i smaken, uten den tydelige sauesmaken, med en anelse av viltsmak.

Lammene sendes til slakt i september eller oktober.

Send bestilling til veierlandsau@gmail.com alternativt kan du sende en SMS eller ringe Kristina Mørk Jacobsen på telefon 472 87 413. Husk å oppgi om du vil ha stort eller lite lam.

Kjøttet må hentes på Veierland.

Veierland sau DA
Krikaveien 22
Postboks 27
3144 Veierland

gammasau