Årsmøtet i V. V. er flyttet

Årsmøtet er flyttet

Ny tid er Torsdag 1. mars kl. 19.30

Flyttet på grunn av begravelse.

Opprinnelig innkallingen finner du her:
Årsmøte 2018