Innkalling til årsmøte i Vellet

Velkommen til årsmøte i Veierland vel 28.2.19 kl. 19.30

  • Endelig behandling av foreslått vedtektsendring
  • Årsberetning og regnskap
  • Valg

Bevertning

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

styret