Bosted Veierland

Øyas største avis

Omsatte eiendommer på Veierland

Bakgrunn
Vi har tatt utgangspunkt i offentlig tilgjengelige eiendomsregister og har følgende liste.Pasted_Image_03-09-15__22_22

Pasted_Image_03-09-15__22_23

Kilde vedrørende priser er Tønsberg Blads eiendomsdatabase.