Bosted Veierland

Øyas største avis

Nybygg etter innføring av boplikt

Det er bygget 19 nye hus etter innføring av boplikt på Veierland.


Nybygg_etter_boplikt_2011_01_numbers

Da har vi 16 ferdige hus. I tillegg er 3 under bygging, og hele 7 på planleggingstadiet.

I de 16 husene bor det ialt 42 personer, om en regner med studenter og halvtidsboende barn.

Det ville vært enda fler om kommunen hadde klart å gi oss tilgjengelige tomter. Begrensende faktor har hele tiden vært byggeklare tomter.