Bosted Veierland

Øyas største avis

Prisutvikling på eiendom • Veierland

Bakgrunn
Listene er fra offentlig tilgjengelige registre.

Antallet er kanskje lite til å lage god statistikk, men det er den eneste dokumentasjonen vi har. Den viser at på det som er omsatt har prisutviklingen vært god i perioden med boplikt og bedre enn i perioden før innføring av boplikt.

Listen viser dessuten at flere av husene som ble solgt før innføring av boplikt ble solgt som sommerboliger.

Dette er eiendommer som er solgt to eller flere ganger de «siste» årene:


iWeb

Her følger samtlige eiendommer som er omsatt de «siste» årene:

Priser_boliger_2011_02

Kilde vedrørende priser er Tønsberg Blads eiendomsdatabase.