Bosted Veierland

Øyas største avis

Folket mener • Folkeavstemninger på Veierland

Arbeidet startet
Diskusjonen om innføring av boplikt på Veierland startet rundt 1970. Det var utallige diskusjoner om dette i vellet — med varierende flertall.

For å få dette avgjort en gang for alle arrangerte Veierland vel en folkeavstemning i 1984. Ikke bare for medlemmene, men for alle Veierlendinger.

Vellets folkeavstemning 1984
I oktober 1984 avholdt Veierland velforening den første folkeavstemning om boplikt på Veierland. Det var den gang 112 Veierlendinger med stemmerett. Av disse var det 107 som avga sin stemme. Resultatet ble som følger:


iWeb

Nøtterøy kommunes folkeavstemning 2006
I 2006 var det ny, offisiell folkeavtemning om boplikt på Veierland. Av 111 stemmeberettigede stemte 99. 62% stemte for å beholde boplikten og 38% for å fjerne den.

iWeb

Oppslutningen om boplikten på øya hadde med andre ord holdt seg ganske konstant i disse drøyt 20 åra.

Veierland vel årsmøte 2011
Før Veierland vels årsmøte vinteren 2011 mobiliserte Bolyst. Det var et antall nye innmeldinger fra denne gruppa. Da de forsto at det ville bli en uravstemning i vellet om skole og boplikt og at de ville lide et nederlag med den vanlige 60/40 fordelingen meldte de seg ut igjen rett etter årsmøte.

Uravtemningen i vellet ga følgende resultat:

iWeb

Kommunevalget 2011
Kommunevalget 2011 understreker enda en gang at det er flertall for boplikt på Veierland. Her er resultatet:

iWeb

Når en sammenligner høyres liste fra nominasjonsmøte med det endelige resultat ser en dessuten at det er flere av høyres mer verdikonservative representanter som har rykket fra på bekostning av de mer markedsliberale. Noe som kan tolkes som at noen på øya har valgt å stå ved høyres side men alikevel har ønsket å fremme verdikonservatismen.